DİMES

EN

Galapagos Tatili Katılım Kuralları

 

1- Kampanya aşağıdaki koşulları kapsar ve katılımcılar kampanyaya katılmadan evvel bu koşulları eksiksiz okumak ve ancak kabul ettikleri takdirde kampanyaya katılmakla mükelleftir. Kampanyaya katılan kişiler aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.

2- Yarışmaya katılmak için; başvuru sahibi kendi instagram hesabı üzerinden DİMES instagram hesabını (@dimes.tr) takip etmelidir.

3- Başvuru sahibi kendi instagram hesabı üzerinden 11-18 Eylül 2018 tarihleri arasında, #hayatabaskabak hashtagi ve @dimes.tr hesabını mentionlayarak bir kahvaltı fotoğrafı paylaşmalı ve bunu instagram duvar postu olarak paylaşmalıdır.

4- Albüm olarak yapılan paylaşımlarda, başvuru sahibinin yayınladığı ilk fotoğraf karesi değerlendirmeye alınacaktır.

5- Başvuru sahibinin başvurusunun geçerli olabilmesi için instagram hesabının açık olması gerekmektedir. Gizli hesaplardan yapılacak olan paylaşımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Instagram DM üzerinden veya diğer kanallardan ( Twitter, Facebook gibi) gönderilen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır, Instagram hikayesi olarak yapılan paylaşımlar da başvuru olarak kabul edilmeyecektir.

7- Başvuru sahibinin yaptığı paylaşımlarda rakip ürün, cinsellik, argo, hakaret, siyasi görüş görsel ve/veya metin içeren paylaşımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- Kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz. Kazanan kişi Galapagos Seyahati’ne yanında seçeceği 1 kişiyi götürme hakkına sahiptir. Kazanan kişinin seçeceği kişi 18 yaşını doldurmuş olmak zorundadır.

9- Kampanya’yı kazanan kişi ve kazanan kişinin seçtiği kişi’nin ilk uçuş tarihinden itibaren en az 26.07.2019 tarihine kadar geçerli bir pasaporta sahip olması gerekmektedir. İşbu pasaport temini masraflarından DİMES ve Nobel Pazarlama hiçbir şekilde sorumlu olmayıp; pasaportta herhangi bir şekilde sorun çıkması halinde kazanan kişi ve kazanan kişinin seçtiği kişinin kazanmış olduğu hak kaybedilir.

10- Kampanyaya yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilir.

11- Kampanya kazananı; kampanyaya katılan ve şartları eksiksiz bir şekilde yerine getirenler arasından jüri tarafından seçilecektir. Jüri, Erkenci Kuş dizi ekibinden oluşacaktır.

12- Söz konusu kampanyaya DİMES çalışanları, DİMES çalışanlarının birinci dereceden yakınları ve bu kampanya kapsamında DİMES’in işbirliği yaptığı firmaların çalışanları ve bu firmaların çalışanlarının birinci dereceden yakınları katılamaz.

13- Sonuçlar 24.09.2018 tarihinde https://www.dimes.com.tr/galapagos-tatili-kazanani adresinde paylaşılacaktır.

14- DİMES ve Nobel Pazarlama kampanya kapsamında sadece gidiş dönüş uçak bileti, seyahat sigortası ve 10 günlük Galapagos konaklamasını (kahvaltı dâhil) karşılamaktadır. DİMES ve Nobel Pazarlama tarafından uçak biletleri ve rezervasyona ilişkin tüm belgelerin kazananlara teslim edilmesi ile birlikte; DİMES, Nobel Pazarlama ve bağlı şirketlerinin kampanyaya ilişkin tüm sorumluluğu yerine getirilmiş bulunmaktadır. DİMES, Nobel Pazarlama ve bağlı şirketlerinin, bunun dışında, sonraki süreçte güvenlik, sağlık, hizmet kalitesi ve sair hususlara ilişkin herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

15- Galapagos seyahati 15-16 Ocak tarihleri için İstanbul çıkışlı aktarmalı gidiş uçak biletleri, 16-26 Ocak arası kahvaltı dahil konaklama ve 26-27 Ocak için aktarmalı İstanbul varışlı dönüş uçak biletlerini kapsamaktadır. DİMES ve Nobel Pazarlama uçak bileti ve konaklama tarihlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

16- Kampanya uygulayıcısı tarafından tedarik ve temin edilen biletlerin parasal karşılığı talep edilemez ve farklı bir tur / tatil ile değiştirilemez.

17- Katılımcıların, iş bu Kampanya Katılım Koşulları'nın herhangi birine/birkaçına veya sürelere uymaması, kasten veya ihmalen eksik veya hatalı bilgi veya belge ibraz etmesi halinde yapılan kampanya katılım başvurusu geçersiz sayılır ve katılımcılar kampanyadan faydalanamazlar. Bu halde, katılımcılara ilave bir hak tanınmaz. Bu durumda hakkını kaybeden kişinin jürinin belirlediği 1. Yedek kişiye geçer.

18- Kampanya sonucunda jüri tarafından 1 asil sırayla 3 yedek kazanan seçilecektir. Bu kapsamda seyahat hakkı öncelikle asil kazanana, o hakkını kullanmak istemezse, sırasıyla, yedek kazananlara tanınır. 3.yedek üyenin de hakkı kullanmak istememesi durumun hak başka bir kimseye geçmeyecektir.

19- Bu kampanya diğer kampanyalar ile birleştirilemez, promosyon hakları nakde çevrilemez, takas, devir, temlik edilmez, depozito olarak veya herhangi bir hesaba ödeme olarak kullanılamaz, değişiklik talebinde bulunulamaz.

20- Katılımcılar, kampanyaya bağlı katılım esnasında veya sonrasında meydana gelebilecek herhangi bir sorundan, kendisinin her türlü ihmal ve kusurlarından kaynaklanabilecek maddi, manevi, bedeni bir zarar veya ziyandan, çalıntı eşyadan, herhangi bir kaza veya benzeri bir zarar görmesinden, acenteler ve havayolları tarafından sunulacak hizmetlerden ve bunların kalitelerinden, doğacak farklılıklardan, uçuş iptali, gecikme, erteleneme ya da rota değişikliklerinden dolayı doğrudan veya dolaylı olarak Nobel Pazarlama Limited Şirketini sorumlu tutamaz. Katılımcı bu halde, Nobel Pazarlama ve DİMES’ten herhangi bir tazminat veya sair ödeme talep etmeyeceğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

21- Kişilerin kampanya katılmadan evvel tüm kampanya katılım şart ve koşullarını okuyup, anlayarak, eksiksiz olarak kabul ettiği takdirde kampanyaya katılması gerekmekte olup, kampanyaya katılım başvurusunda bulunmaları halinde tüm kampanya şart ve koşulları okunmuş ve bu şartları peşinen kabul ettikleri varsayılır. Burada geçen kampanya koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Mahkemelerin yetkisi açısından ise Türk Mahkemeleri yetkili kılınmıştır.

22- Nobel Pazarlama Limited Şirketi savaş, deprem, doğal felaketler, saldırı, terörist eylem veya benzeri mücbir sebep durumlarında kampanyayı askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.     

23- Kazanan kişi ve kazanan kişinin seçtiği kişi DİMES veya Nobel Pazarlama Ltd. Şti. tarafından hazırlanan muvafakatnameyi kayıtsız şartsız olarak derhal imzalayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.