DİMES, Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) tarafından düzenlenen “Baykuş Ödülleri” etkinliğinde araştırma kuruluşu ThinkNeuro ile gerçekleştirdiği “Stratejik NöroBulmaca” araştırma projesiyle İçgörülü Baykuş kategorisinde Altın Baykuş ve İnovatif Baykuş kategorisinde de Bronz Baykuş ödülüne layık görüldü ve gecede ödül alan tek meyve suyu markası oldu.

Türkiye’nin ilk yerli meyve suyu ve ülkemizin lider içecek markalarından DİMES, ‘Hayata Başka Bak!’ felsefesini pazarlama, iş süreçleri ve kararlarına yansıtan uygulamalarıyla başarısını taçlandırmaya devam ediyor.

Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) tarafından, araştırmanın iş süreçlerinde ve kararlarında yarattığı etkiyi, katma değerini ve önemini vurgulamak; başarılı araştırma projelerini ödüllendirmek amacıyla düzenlenen “Baykuş Ödülleri” etkinliğinde DİMES, araştırma kuruluşu ThinkNeuro ile yürütülen “Stratejik NöroBulmaca” araştırma projesiyle, İçgörülü Baykuş kategorisinde Altın Baykuş, İnovatif Baykuş kategorisinde de Bronz Baykuş Ödülü kazandı.

Duygusal Kararların Kaynağını Tüketicinin Beyninde Aradı

Tüketici iç görüsü, tüketim alışkanlıkları ve pazar trendleri üzerine düzenli araştırmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan DİMES Kıdemli Marka Müdürü Burcu Karadayı Gülşen, “Farklı demografik alt kırımlar bazında gençlerin ve genç yetişkinlerin kararlarının kaynağı olan duyguları anlamak önemli. Soğuk içecek tüketimini, bunu etkileyen unsurları, satın alma sırasındaki karar ağaçlarını derinlemesine öğrenmek ve bunu stratejiye aktarmak istiyorduk. Satın alma kararlarının kaynağı olan duyguları anlamak için, duygusal tortulara beyan verisinden ziyade, beyin görüntüleme teknikleri sayesinde daha etkin biçimde ulaşılabileceğinden, bütünleşik nöro araştırmayı hayata geçirmeyi tercih ettik. Ürünlerimizi geliştirirken kullandığımız inovatif disiplini, araştırma yöntemlerimize de uyguladık, hayata ve araştırma tekniklerine başka baktık” dedi.

Teknoloji ve bilimsel disiplini bir arada kullanan nöro araştırmalar, son yıllarda özellikle tüketici ürünleri ve gıda alanında, dünyanın önde gelen şirketleri tarafından benimseniyor ve uygulanıyor.

Marka deneyiminin, pazarlama iletişiminin, ağızdan ağıza pazarlamanın ve tüketici ile marka arasındaki her türlü etkileşimin sonucunda oluşan marka algısının, tüketicinin bilinç dışında olan, beyana taşınması zor, duygusal bir tortu olduğunu ifade eden Burcu Karadayı Gülşen, “Marka, duygular ve düşünceler bütünü olarak tanımlanır. Marka algısına etki eden, alışveriş deneyimi de dahil olmak üzere davranışların büyük bir kısmı, bilinçdışında şekilleniyor; tüketiciler adeta oto-pilottayken gelişiyor” şeklinde konuştu.

 

Marka Stratejisine Yön Veren Bulgular

DİMES’in ThinkNeuro iş birliğinde gerçekleştirdiği araştırmada, genç ve genç yetişkinlerin içecek tüketimlerinin motivasyonları ve nedenleri arasındaki farklar ortaya çıkarıldı. İki hedef kitlenin de gizli kalmış ve bilinçdışında şekillenmiş duygusal motivasyonları, onları satın alma kararına götüren tetikleyiciler tanımlandı.

DİMES’in Altın Ödül aldığı İçgörülü Baykuş ödülleri, güçlü, sağlam, gerçek içgörüleri yakalayıp, ürüne, markaya ve firmaya katkı sağlamış araştırma projelerine veriliyor. Bu kategoride, daha önceden tespit edilmemiş, gerilerde veya derinlerde kalmış tüketici tavır ve davranışlarına dair keşifleri; unutulmuş ya da zihnin geri planında kalmış olsa da yaşamaya devam eden inanış ve davranışların ortaya çıkarılmasına önem veriliyor.

DİMES’in Bronz Ödül aldığı İnovatif Baykuş ödüllerinde ise, inovatif araştırma yaklaşımlarının kullanıldığı, yenilikçi araştırma yaklaşımlarıyla sektörün büyümesine ya da genişlemesine katkıda bulunan yenilikçi projeler değerlendiriliyor. Bu kategoride, yeni yöntemlere ya da mevcut yöntemlerin geliştirilmesine; ortaya konulan yeniliğin, markaya katkısına, zaman ve finansal kaynakların verimli kullanımına önem veriliyor.