Türkiye’nin yerli sermayeli ilk meyve suyu ve önde gelen içecek şirketi DİMES, iş uygulamalarıyla küresel ödül programlarında başarısını sürdürüyor.

Çalışanı daima odağına alan DİMES’in İnsan Kaynakları Departmanı, çalışan bağlılığını ve motivasyonunu artırmak, çalışanların şirketin farklı süreçlerine aktif fikirsel katılımını teşvik etmek ve çalışanlara fayda sağlamak amacıyla geliştirdiği projeleriyle Büyük İşverenler için Stevie Awards uluslararası ödüllerine damgasını vurdu. DİMES İnsan Kaynakları Departmanı, dünyanın en prestijli uluslararası ödül platformları arasında yer alan Büyük İşverenler için Stevie Awards 3 Altın, 2 Gümüş, 4 Bronz olmak üzere toplam 9 kategoride ödül kazandı.

DİMES, Gıda ve İçecek Sektöründe Yılın İşvereni kategorisinde Altın Stevie Ödülünün sahibi oldu. Çalışanı daima odağına alan ve gelişimine değer katan birbiriyle entegre sistemler kuran DİMES, işveren markasının gücünü Stevie ödülleri’nde bir kez daha göstermiş oldu.

Bu kategoride başarıyı, şirket içi iletişimin güçlendirilmesi adına İnsan Kaynakları ekibinin çalışma arkadaşlarını desteklemesi, adil ve eşit yaklaşım sergilenmesi, iş ve özel yaşam dengesinin sağlanması, işe alım süreçlerinden yetkinliklerin geliştirilmesi ve atama-terfi süreçlerine kadar objektif bakış açısının benimsenmesi amacıyla yapılan iletişim uygulamaları ve materyalleri getirdi. DİMES bünyesinde oryantasyon sürecinde 2 ve 6 ay deneme süresi olan çalışanların sürekli geri bildirimlerinin alınması, eğitim ve gelişim süreçlerinde isteğe bağlı taleplerin eklenmesi, CEO ile konuşabilecekleri CEOTalks’ların düzenlenmesi, iş ve iş dışı konularda eğitimler, webinarlar düzenlenmesi, Psikolog ve Diyetisyen desteğinin tüm şirket çalışanlarına ve ailelerine sağlanması, Hayata Başka Bak Komitelerinde çalışan taleplerinin toplanması ve aksiyonların alınması gibi uygulamalarla uçtan uca tüm süreçlerde açık iletişim kurulmasına önem veriliyor.

Çalışanların eğitim ve gelişim yolculuklarını dijitalleştiren, kurguladığı zaman ve mekândan bağımsız öğrenme deneyimini tek bir çatı altında toplayan, sadece eğitim değil, iş ve iş dışı konularda webinarlar, çalışanlara ait blog yazıları, kütüphane ve öğretici yayınlar gibi birçok farklı alanda da hizmet veren ÖĞRENDİMES Online platformu, Best Use of Mobile Learning (Mobil Öğrenimin En İyi Kullanımı) kategorisinde Altın Stevie kazandı.

DİMES’in Stratejik Planlama çalışmaları ile entegre şekilde tasarlanmış ve tüm hedeflerin şirketin tamamına yayılımını sağlayan Kurumsal Performans Yönetim Sistemi de Stevie’de ödül alan sistemlerden birisi oldu. Çalışanların stratejiler ile uyumlu sayısal hedeflerinin yanı sıra yetkinliklerinin ölçümlemesini de dikkate alarak güçlü ve gelişim alanları üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda da eğitim ihtiyaçları belirlenmesini de sağlayan Performans Sistemi, Achievement in Performance Management (Performans Yönetimi Başarısı) kategorisinde Altın Stevie’nin sahibi oldu.

DİMES İnsan Kaynakları Departmanının şirketin Kurumsallaşma yolculuğunda Stratejik İnsan Kaynakları’na dönüşüm sürecini yöneten, stratejik yönetim mekanizmasının kurulmasına ve İnsan Kaynakları içerisinde şirket bünyesine yeteneklerin çekilmesi, tutulması ve kalmasını sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesine liderlik eden DİMES İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı (CHRO) Yelda Tavlan, Chief Human Resources Officer of the Year kategorisinde Gümüş Stevie’nin sahibi oldu.

DİMES’in vizyonu ve stratejik hedefleri ile uyumlu olacak şekilde oluşturulan ve sürekli güncellenerek çalışanların kariyer gelişimlerine, atama-terfi süreçlerine, yıllık eğitim planlamalarına ve şirket verimliliğine katkı sağlayan DİMES Yetkinlik Setleri, Achievement in Competencies and Skill Development or Management (Rekabetçilik ve Yetkinlik Gelişimi ya da Yönetimi Başarısı) kategorisinde Gümüş Stevie kazandı.

Şirketin sürdürülebilir sistemini güçlendirme, potansiyeli bulma ve geliştirme, iyi örnekleri şirkete yayma ve sürekli gelişim kültürünü destekleme, yetenekleri elde tutma ve kritik pozisyonları şirket iç kaynakları ile dolduracak sistemleri geliştirme süreçlerini kapsayan çok boyutlu Yetenek Yönetimi Programı, Best Talent Management Strategy (En İyi Yetenek Yönetimi Stratejisi) kategorisinde Bronz Stevie’nin sahibi oldu.

Çalışanların kariyerlerini yönetebilmeleri, gelişim alanlarını ve ihtiyaçlarını keşfederek, kariyerlerinde ilerlemeleri konusunda desteklemek üzere hazırlanan benzersiz Kariyer Yolculuğu Haritaları uygulaması, Achievement in Sucession and Career Management (Atama ve Yetenek Yönetimi Başarısı) kategorisinde Bronz Stevie kazandı.

Çalışanların yetkinlik, mesleki ve farklı konularda bütüncül gelişimini destekleyen, aynı zamanda ekiplere ve kişilere yönelik gelişmiş özel programlar ile DİMES’in gelişimine büyük katkı sağlayıp, eğitimlerin davranışa dönüşümünü de ölçümleyen ÖĞRENDİMES programı, Achievement in Workforce Development and Learning (İşyerinde Gelişim ve Öğrenim Başarıları) kategorisinde de Bronz Stevie’ye adını yazdırdı.

DİMES İnsan Kaynakları Ekibi, Büyük İşverenler için Stevie Awards ödül platformunda Human Resources Team of the Year (Yılın İnsan Kaynakları Ekibi) kategorisinde Bronz Stevie Ödülüne de adını yazdırdı.

DİMES bünyesinde norm kadro, iş yükü analizi, işe alım, oryantasyon, ücret, yan haklar, süreç yönetimi, eğitim ve gelişim, proje yönetimi, performans yönetimi, kariyer ve yetenek yönetimi gibi süreçler birbiri ile bağlantılı bir şekilde oluşturulduğu için ilgili görevle tek bir kişi ilgilense de tüm süreçler İnsan Kaynakları ekibinin bilgisi dahilinde ilerliyor. İnsan Kaynakları ekibinin uygulamaya geçirdiği tüm süreçler kapsamında şirkette gelişim sağlanan birçok konu yer alıyor. Öneri Sisteminin kurulması ile çalışanlarımızın başarı hikayelerinin takdir edilmesi, Yetenek Yönetimi Programı ile potansiyel çalışanların gelişimin sağlanması, tüm süreçler kapsamında sürekli olarak çalışanlardan geri bildirimler toplanması ve gelişimin sürdürülebilir kılınması gibi birçok alanda çalışanlara temas ediliyor.