2022-2023 dönemi TÜSİAD bünyesinde Yönetim Kurulu üyesi ve Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masası başkanı olarak görev yapan DİMES CEO’su Ozan Diren, TÜSİAD 2024 – 2025 dönemi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına getirildi.

Türkiye’nin önde gelen girişimcileri ve iş dünyası yöneticileri tarafından kurulan TÜSİAD, üyesi kuruluşların kamu dışı milli gelirin ve kayıtlı istihdamın (kamu ve tarım hariç) %50’sini sağlamasıyla ülkemizin önde gelen iş dünyası gönüllü kuruluşu kimliği taşıyor. TÜSİAD üyesi kuruluşlar, ülkemizde kurumlar vergisinin %80’ini ödüyor ve enerji ithalatı hariç dış ticaretin %85’ini gerçekleştiriyor.

Ozan Diren, sorumlu iş insanı kimliğiyle, Türkiye’nin önde gelen yerli sermayeli içecek şirketi DİMES bünyesindeki liderliğinin yanı sıra iş dünyası çatı örgütleri ve gönüllü kuruluşlarında da önemli görevler üstleniyor.

2021 yılı başında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İçecek Meclisi Başkanlığı’na oy birliği ile seçilen Ozan Diren, Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürütüyor.

Ozan Diren ayrıca, IFU (International Fruit Juice Union / Uluslararası Meyve Suyu Birliği) ve UNDP-B4G: Hedefler için İş Dünyası Yönetim Kurulu Üyesidir.