Kişisel Veri Kanunu Başvuru Formu | DİMES - Hayata Başka Bak

DİMES

EN


KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Şirketimizle İlişkiniz
(E-posta yönteminin seçilmesi halinde daha hızlı yanıt verilebilecektir.)
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizin belirlenebilmesi ve Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizin tam ve doğru olarak tespit edilerek talebinize en uygun yanıtın verilebilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Başkalarına ait kişisel verilerin yetkisiz şekilde elde edilmesi suç teşkil edebileceğinden Şirketimiz kişisel veri güvenliğini teminen kimlik tespiti amacıyla tarafınızdan ilave bilgi ve belge (Nüfus cüzdanı vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletilen bilgilerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup yanlış ve/veya eksik bilgi verilmesinden ya da yetkisiz başvuruda bulunulmasından kaynaklanabilecek hatalardan dolayı Şirketimiz sorumluluk kabul etmemektedir.

Formda yer alan kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak kısmen otomatik olan yollarla, ilgili Kanun kapsamındaki talep ve başvurularınızın değerlendirilebilmesi ve gerektiğinde bu kapsamda sizinle iletişim kurulabilmesi amacıyla işlenmektedir. Başvuru formunun tebligat zarfına veya talebin yer aldığı e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İlgili Kişi Talebi” yazılması önerilmektedir.

Yukarıdaki talepler doğrultusunda DİREN HOLDİNG A.Ş.’ye yapmış olduğum başvurumun 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Başvuru Sahibi

1 - “Gönder” butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfada “yazdır” butonuna tıklayarak formun çıktısını alabilirsiniz. Islak imzalı bir şekilde bize posta yoluyla ilettiğinizde süreç başlayacaktır.

2 - Eğer E-posta veya KEP adresimize elektronik ortamda iletmek isterseniz. Yine “gönder” butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfada “link” butonuna tıklayarak linki kopyalayınız ve e-postanıza yapıştırarak bize iletiniz.

Doldurmuş olduğunuz elektronik başvuru formunu,

Çıktısını aldıktan sonra ıslak imzalı olarak şahsen ulaştırabilir veya Noter kanalıyla posta adresimize gönderebilir, Kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce Şirketimize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletebilirsiniz.

Posta adresimiz: DİMES İstanbul Merkez
Emek Mah. Sıvat Cad. No:4 Sancaktepe/İSTANBUL
KEP adresimiz: direnholding@hs01.kep.tr
E-posta adresimiz: kisiselveri@dimes.com.tr